pod vedením shihana Štefana Kurillu
29. 6. - 3. 7. 2019, Bratislava, Slovakia


Program sústredenia

    AIKIDO
taijutsu
Pripúšťanie na
skúšky 10:15
DAITO
RYU
AIKIDO
bukiwaza
 
29.6. sobota 8:00 - 10:00 dany 15:45 - 16:45 17:00 - 19:00  
30.6. nedeľa 8:00 - 10:00 2., 1. kyu 15:45 - 16:45 17:00 - 19:00  
1.7. pondelok 8:00 - 10:00 4., 3. kyu 15:45 - 16:45 17:00 - 19:00  
2.7. utorok 8:00 - 10:00 7., 6., 5. kyu 15:45 - 16:45 16:20 - skúška 19:00 - záverečné posedenie
3.7. streda 8:00 - 10:00     16:00 - 18:00  Meno:
 
Priezvisko:
 
Email:
 
Telefón:
 
Techn.stupeň taijutsu:
 
Techn.stupeň bukiwaza:
 
Klub:
 
Vek:
 
 
Zákonný zástupca:
 
Meno:
 
Priezvisko:
 
 
Email:
 
Telefón:
 
Zúčastním sa tréningov:


 
Zabezpečenie stravy v školskej jedálni:
  raňajky
(3.10 Eur)
obed
(4.00 Eur)
večera
(3.50 Eur)
sobota 29.6.  
nedeľa 30.6.
pondelok 1.7.
utorok 2.7.  
streda 3.7.  
Strava bude zabezpečená len v prípade
registrácie viac ako 15 záujemcov
 
Záverečné posedenie pri guláši: (účasť odporúčame)

 
Zabezpečenie ubytovania na študentskom internáte:
  (12.00 Eur / noc)
sobota 29.6.
nedeľa 30.6.
pondelok 1.7.
utorok 2.7.
V dojo je možné prespať zadarmo.
 
Informácie k platbe:

Celková suma: 0.00 Eur

Poplatok za tréningy (0.00 Eur) je potrebné zaplatiť na účet
vedený v TatraBanke: SK86 1100 0000 0026 2474 2423. Ako
variabilný symbol uveďte dátum úhrady, do poznámky uveďte
meno a priezvisko cvičiaceho (nie zákonného zástupcu).

Poplatok za stravu, guláš a ubytovanie (0.00 Eur) sa bude
platiť priamo na mieste v hotovosti.