pod vedením shihana Štefana Kurillu
8. 7. - 12. 7. 2019, Bratislava, Slovakia


Cena campu: 150 Eur

Camp prebieha v čase 8.00 - 16.00, deti preberáme ráno od 7.30, rodičia pre deti prichádzajú po skončení programu medzi 16.00 - 17.00.Meno dieťaťa:
 
Priezvisko dieťaťa:
 
Vek dieťaťa:
 
Techn.stupeň dieťaťa:
 
Ulica, číslo domu:
 
Mesto, Obec, PSČ:
 
Zdravotná poisťovňa:
 
 
 
Zákonný zástupca:
 
Meno:
 
Priezvisko:
 
 
Email:
 
Telefón:
 
 
Telefón na 2. rodiča:
 
 
 
 
Upozornenia pre organizátorov:
 
Lieky:
 
 
Alergie:
 
 
Iné:
 
 
Ďieťa:
 
 
Informácie k platbe:

Celková suma: 150.00 Eur

Poplatok za letný camp je potrebné zaplatiť na účet
vedený v TatraBanke: SK86 1100 0000 0026 2474 2423.
Ako variabilný symbol uveďte dátum úhrady, do poznámky
uveďte meno a priezvisko cvičiaceho (nie rodiča).

 
 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov