AIKIDOPREČO U NÁSTRÉNINGYPROJEKTYPARTNERIMULTIMEDIAOBCHODAKTUALITYKONTAKT
KAICHO H. SAITO

|

SENSEI KURILLA

|

CHVBU

|

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Súkromná stredná odborná škola
OCHRANY OSÔB A MAJETKU
Vranovská 4

Študijný odbor: 9245 6  ochrana osôb a majetku
851 02 Bratislava, Vranovská 4, tel.: 02/63838417, www. securitymanagment.sk    

JEDINÁ NA SLOVENSKU

Z profilu absolventa:
Absolvent získa vedomosti z oblasti psychológie, kriminalistiky, právnej náuky, špeciálnej telesnej výchovy (sebaobrany), špeciálnej bezpečnostnej prípravy, kynológie a technických prostriedkov na ochranu osôb a majetku. Profil je vytváraný absolvovaním všeobecných a aplikovaných predmetov z oblasti ekonomiky a legislatívy. Na profile absolventa sa výrazne podieľa aj zvládnutie teórie ochrany osôb a majetku, náuky o zbraniach a strelive a taktiež technické a praktické zvládnutie prostriedkov na ochranu a zabezpečenie objektov.
Súčasťou profilu je problematika trestného a správneho práva, základov kriminalistiky a zákonov proti páchateľom v úzkej nadväznosti na spoluprácu s políciou a ostatnými ozbrojenými a záchrannými zložkami.

V priebehu  4. ročníka  na základe spolupráce so školiacim strediskom SBS má absolvent možnosť získať preukaz odbornej spôsobilosti SBS a v rámci špeciálnej výchovy základný pas Absolventa kurzu bojových umení.

Pracovné uplatnenie: v súkromných bezpečnostných službách, v mestskej a štátnej polícii (po doplňujúcom štúdiu), železničnej polícii, hasičskom zbore, armáde.

Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania na vysokej škole (ochrany osôb a majetku v Žiline) a v príbuzných odboroch vzdelávania.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške.

Zárukou kvalitnej prípravy absolventov je zriaďovateľ Prvej súkromnej odbornej školy OCHRANY OSÔB A MAJETKU - Ing. Štefan Kurilla.

Profil zriaďovateľa:
Štefan Kurilla je absolventom Ekonomickej Univerzity, Fakulty podnikového managmentu a kvalifikovaným trénerom I. triedy v aikido, džudo a certifikovaný inštruktor Systemy Spetsnaz (systém vyvinutý pre potreby špeciálnych jednotiek ministerstva obrany a vnútra Ruskej federácie).

Je nositeľom technických stupňov: 6. dan aikido Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai, 4. dan aikido Aikikai, 3 tradičné Mokuroku v zbraniach, 5. dan Systema Spetsnaz, 5. dan džudo IJF, 1. dan Daito-ryu Aikijujutsu, tréner I. triedy aikido a džudo, certifikovaný inštruktor sebaobrany a asistent inštruktora Combat streľby IBSSA.

Zároveň je profesionálnym inštruktorom bojových umení a majiteľom a manažérom fitness centra. Vyučuje v 5 samostatných Aikido štúdiách a má viac ako 300 študentov.

Bojovým umeniam sa venuje od roku 1978 a je držiteľom 24 majstrovských stupňov v Aikido, Aikido zbraniach, Systema Spetsnaz a Džudo. Študoval pod vedením japonských majstrov priamo v Japonsku. Viedol tréningy v Rusku, Japonsku, USA, Kórei, Číne, Anglicku, Taliansku, Francúzsku, Maďarsku a Českej republike.

Je organizátorom a účastníkom CHEMOX VEČERA BOJOVÝCH UMENÍ - každoročnej najväčšej show bojových umení v SR a susedných štátoch. Bol ocenený ďakovným diplomom Ministra obrany SR, diplomom a vyznamenaním Ministerstva vnútra Ruskej federácie, ďakovným diplomom veteránov Spetsnaz z Ruska, ďakovným diplomom bezpečnostného špecialistu amerických jednotiek v Kórei a plaketami prezidenta Kórejskej federácie Aikikai a Pennsylvánskej Univerzity za rozvoj aikido.

V roku 2005 obsadil 1. miesto v taktickej streľbe amatérov v organizácii International Bodyguard & Security Services Association v konkurencii pracovníkov zo security sektora z 11 krajín, kde úspešne zložil skúšky na asistenta inštruktora sebaobrany a Combat streľby.

V roku 2006 organizoval 1. celosvetové ukážky aikido spojené s medzinárodným seminárom, ktorého sa zúčastnili odborníci z 23 krajín z troch kontinentov.

V roku 2007 bol certifikovaný diplomom a plaketou ako najlepší bojovník ''BEST FIGHTER'' v organizácii International Bodyguard & Security Services Association v konkurencii bodyguardov a pracovníkov security sektora z 10 krajín a úspešne zložil skúšku na inštruktora sebaobrany IBSSA.


AIKIDO|PREČO U NÁS|TRÉNINGY|PROJEKTY|PARTNERI|MULTIMEDIA|OBCHOD|AKTUALITY|KONTAKT

Všetky práva vyhradené 2007 KURILLA DOJO

NAJ.sk